فصل 11 روش های تولید مثل جنسی در جانداران

حجم فایل : 660.1 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 10
بنام خدا روش های تولید مثل جنسی در جانداران
فصل 11 انواع لقاح 1- لقاح خارجی در بسیاری از بیمهرگان آبزی – ماهیها و دوزیستان
2- لقاح داخلی که تخمک از بدن فرد ماده خارج نمی شود و اسپرم به بدن ماده وارد شده لقاح داخل بدن ماده انجام می گیرد انواع نگهداری از جنین 1- تخم گذار

2- زنده زا

3- بچه زا تخم گذار زنده زا بچه زا پلاتی پوس کانگورو واوپاسوم پایان...